Integraal kindcentrum

Team & Specialisten

Wij stellen ons team graag aan u voor!

Directeur: Jantine Blok

Directeur kindcentrum De Blieken (werkdagen maandag t/m vrijdag)

De dagelijkse leiding van kindcentrum De Blieken is in handen van de directeur.
De directeur van de school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen, het schoolklimaat, de inzet en taakverdeling van het personeel, het beheer van het gebouw en de verdeling en het gebruik van de middelen.

Intern Begeleider (zorgcoördinator): Bianca Veldman

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Ook voert zij gesprekken met ouders en leerkracht over het kind. Onze intern begeleider is tevens gedragsspecialist.

Medewerkers KDV en BSO

Op ons KDV en BSO werken enthousiaste en gediplomeerde pedagogisch medewerkers.

Alle kinderen krijgen een mentor. Bij het KDV geldt het vaste-gezichten-criterium, waarbij twee vaste medewerkers aan een kind worden toegewezen. Dat is fijn, altijd een vast en vertrouwd gezicht bij de opvang voor elk kind.

Leerkrachten basisschool

Hieronder staat vermeld wie de leerkrachten van de diverse groepen zijn.
Via mail zijn de groepsleerkrachten bereikbaar door de voornaam van de leerkracht te noteren voor @blieken.nl

Groep 1/2

juf Yvonne (ma-di-woe) & juf Daisy (do-vr)

Groep 3

juf Yvette (ma-di) & juf Thalytha (woe-do-vr)

Groep 4

Juf Annet (ma-di-vr) & juf Trudy (woe-do)

Groep 5

Juf Tamara (ma-di) & juf Lucie (woe-do-vr)

Groep 6

Juf Roelien (ma-woe-do-vr) & juf Bianca (di)

Groep 7/8

Juf Daphne (ma-di-do) & juf Evelien (woe-do-vr)

Ondersteuning groep 1 t/m 8

Juf Ashley (ma-vr)

Bliekenatelier (o.a. aanbod Plusgroep)

juf Ruth (ma) en juf Lucie (vr.)

Vakleerkracht gym

Meester Tim (woe-vr)

Vakleerkracht muziek

Meester Remco (do)

Vakleerkracht Engels

Miss Annie (di)

Gedragsspecialisten

juf Daisy, juf Bianca, juf Yvette